Om Oss transformator högspänning lågspänning ställverk kabelskarv kabelavslut kraft reservkraft gävle ställverksmontage ställverksarbeten transformatoranpassningar trafoanpassningar kabelarbeten skenbryggor

Startsida | Om oss | Etiska regler | Referensanläggningar | Kontakt | Karta

Rågatan 14, 802 56 Gävle, Tel: 070-854 89 70 (71,72), Fax: 026-101 230

Etiska regler

Gemensamma grundvärderingar:
Allt är möjligt – skapa värde – visa respekt
Allt är möjligt med rätt attityd. Det kan uppstå svåra situationer i jobbet som kräver lite extra ansträngning för att lösa. När vi gör den ansträngningen tillsammans utvecklar vi alla vår yrkesskicklighet och kreativitet. Detta skapar värde både för oss själva och för kunden och vi blir goda förebilder i samhället. Att visa respekt för andra är också att visa respekt för sig själv och när vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål får vi stor tillfredsställelse och arbetsglädje.

Grunduppgift :
Vår grunduppgift är att producera lösningar och tjänster som på ett säkert sätt svarar mot våra kunders behov och som leder till det övergripande målet att uppnå en varaktig framgång och lönsamhet för vår verksamhet.

Affärsetik:
Vi strävar efter hederlighet och ärlighet i alla verksamhetens delar mot kunder, leverantörer och konkurrenter.
Vi känner till och följer lagar och föreskrifter
Vi är engagerade i vårt arbete

Medarbetaretik:
Alla medarbetare är en ovärderlig resurs och förutsättning för framgång i företaget.
Vi känner egen framgång när företaget går framåt.
Vi behandlas och behandlar varandra lika oberoende av ras, religion, social bakgrund, nationell härkomst, funktionshinder, sexuell läggning, kön, ålder eller politiskt engagemang.
Vi känner delaktighet i arbetet och representerar företaget i alla projekt med grundvärderingarna: allt är möjligt, skapa värde, visa respekt.
Vi är ödmjuka och respektfulla mot både kollegor och kunder.
Vi talar sanning.
Vi står för våra framsteg och misstag.
Vi delar med oss av det vi kan.
Vi är nyfikna på att lära nytt.

Vi är delaktiga i att sköta företagets tillgångar så att resurserna räcker länge åt alla.
Vi talar genast med närmast ansvarig när vi är missnöjda så att missförstånd omedelbart kan redas ut.
Vi är nyktra på jobbet.
Företaget har kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet och följer därmed stadgade anställningsavtal.
Alla anställda är anslutna till Svenska Elektrikerförbundet och följer därmed stadgade anställningsskyldigheter.

Arbetsmiljö:
Vi strävar efter säkra, hälsosamma och drogfria arbetsplatser som är fria från alla slags trakasserier.
Alla medarbetare har tillgång till personlig skyddsutrustning.

Samhällsetik:
Företaget drivs på ett professionellt, moraliskt och lönsamt sätt vilket skapar arbetstillfällen, goda förebilder och främjar ekonomisk utveckling