Kontakt transformator högspänning lågspänning ställverk kabelskarv kabelavslut kraft reservkraft gävle ställverksmontage ställverksarbeten transformatoranpassningar trafoanpassningar kabelarbeten skenbryggor

Rågatan 14, 802 56 Gävle, Tel: 070-854 89 70 (71,72), Fax: 026-101 230

Kontakt

Gävle StällverksMontage AB
Organisationsnummer 556659-2514
Rågatan 14
802 56 Gävle

E-post: info@stallverksmontage.se

Telefon:
Lennart Dahlund
Jan Nilsson
Jan Molén

Fax
    
 

Startsida | Om oss | Etiska regler | Referensanläggningar | Kontakt | Karta

Från v. Jan Molén, Jan Nilsson & Lennart Dahlund.

070-854 89 70
070-854 89 71
070-854 89 72

026-10 12 30